Komunikaty i ogłoszenia

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im Staszica we Włoszczowie składa zamówienie na usługę społeczną świadczenie usługi hotelowej na potrzeby wyjazdów zagranicznych organizowanych w ramach mobilności edukacyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

Istotne warunki zamówienia załącznik nr 1

Załącznik nr 1 do IWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do IWZ – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 do IWZ – Doświadczenie-wykaz usług

Załącznik nr 4 do IWZ – Wzór Umowy

Załącznik nr 5 do IWZ – Propozycja menu

Załącznik nr 6A do IWZ-Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 6B do IWZ-Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 6C do IWZ-Oświadczenie brak powiązań