Zapytanie ofertowe 10/2020/PCO

Zapytanie ofertowe

 

Powiatowe Centrum Oświaty we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10  29-100 Włoszczowa zaprasza do złożenia ofert w ramach postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego na

Wywóz odpadów komunalnych –miejsce odbioru odpadów szkoła ZS nr 2

  1. Koniecpolska 40 29-100 Włoszczowa.

 

Rozdział I

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. Zakup usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych : segregowanych z pojemników i kontenerów usytuowanych na terenie szkoły, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów biodegradowalnych (odpady zielone: typu trawa, liście itp.) i odpadów niesegregowanych.

 

  1. Wykonawca będzie zobowiązany wyposażyć teren szkoły w pojemniki na stałe odpady komunalne o pojemności :

– kontener KP 7 – 1 szt.

– pojemnik 120 l – 2 szt.

 

Oraz pojemniki oznaczone znakami firmowymi na odpady segregowane  o pojemności:

– pojemniki  1100l – 2 szt; ( 1 szt. na plastik; 1 szt. na papier)

– pojemniki o pojemności 240l. – 1 szt. na szkło

– pojemniki 120l – 4 szt. (po jednej sztuce na  papier, plastik, metal i szkło)

  1. Szczegółowe informacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych:

–  Lokalizacja: teren ZS nr 2 we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40

29-100 Włoszczowa

– Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 16.01.2021 roku do dnia 15.01.2022 roku.

 

– Częstotliwość wywozu: minimum raz w miesiącu lub częściej na telefoniczne   zgłoszenie Zamawiajacego.

LINK DO BIP

Załączniki

zapytanie ofertowe 10 2020 PCO

zapytanie ofertowe 10 2020 PCO

Zal_nr_1_Formularz_oferty

Zal_nr_2_Projekt_umowy

Zal_nr_3_Oświadczenie_wykonawcy

Załącznik nr 4 oświadczenie RODO